Vlaggensysteem – Buiten de Lijnen

Aanpak

Naast de Basistraining Vlaggensysteem is er een verdieping op het Vlaggensysteem ontwikkelt namelijk Buiten de Lijnen (2016).
Buiten de Lijnen biedt extra handvatten voor het toepassen van het Vlaggensysteem aan kinderen en jongeren met een extra behoefte waarbij specifiek aandacht is voor LVB, gender, cultuur en trauma.

Training door PRED

Naast het Vlaggensysteem Basistraining biedt PRED de mogelijkheid een verdiepingstraining te volgen. In deze verdiepingstraining staat het gebruik van het Vlaggensysteem bij kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking en/of trauma centraal.

Het volgen van de verdiepingstraining is enkel mogelijk na deelname aan de Basistraining Vlaggensysteem. De verdiepingstraining betreft een dagdeel waarin het thema (verstandelijke) beperking en/of trauma aan bod komen.

Na afloop van deze training;
• heb je zicht op eigen ideeën en aannames t.a.v. (verstandelijk) beperkte kinderen en jongeren en seks;
• heb je zicht in het toepassen van de zes criteria, het duiden en beoordelen van het gebruik van de uitgebreide normatieve lijst bij kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking en/of trauma;
• weet je hoe het Vlaggensysteem toe te passen bij een disharmonisch intelligentieprofiel;
• vergroot je je kennis omtrent de richtlijnen voor handelen bij seksueel (grensoverschrijdend) gedrag en deze doelgroep.

Accreditatie SKJ voor de verdiepingstraining wordt onderzocht.

Voor meer informatie, neem contact op:    Ik heb een vraag over: (verplicht)
    * Met het versturen van dit formulier gaat u akkoord met onze PRED Privacy policy