Vlaggensysteem – Basistraining

Aanpak

De kern van het Vlaggensysteem is:

• het adequaat beoordelen van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag,
• het bespreekbaar maken van dat gedrag met andere professionele
opvoeders en met de kinderen en jongeren zelf en
• het geven van een adequate pedagogische reactie.

Voor het adequaat beoordelen van seksueel gedrag wordt gebruik gemaakt van zes criteria en een normatieve lijst. De zes criteria zijn:

1. wederzijdse toestemming,
2. vrijwilligheid,
3. gelijkwaardigheid,
4. leeftijds- en ontwikkelingsadequaat,
5. contextadequaat/passend bij de situatie en
6. zelfrespect.

De normatieve lijst is een tabel waarin voorbeelden van seksuele activiteiten en gedragingen per leeftijdscategorie (nul tot achttien jaar) staan beschreven. Deze wordt geraadpleegd bij het criterium ‘leeftijds- of ontwikkelingsadequaat’.

Op basis van de zes criteria wordt bepaald of het gedrag aanvaardbaar is (groene vlag), licht seksueel grensoverschrijdend (gele vlag), ernstig seksueel grensoverschrijdend (rode vlag) of zwaar seksueel grensoverschrijdend (zwarte vlag). Het handboek bevat een checklist met richtlijnen om situaties te beoordelen.

Training door PRED

In deze training leer je hoe het Vlaggensysteem te hanteren. De training wordt gegeven door een door Movisie opgeleide en gecertificeerde trainer. Deze basistraining bestaat uit twee dagdelen (kan naar wens ingevuld worden) waarbij aandacht is voor de theorie alsook het opdoen van vaardigheden hoe het Vlaggensysteem te hanteren. Na deelname aan de gehele basistraining krijgt elke deelnemer een certificaat waarmee deelname aan de training wordt aangetoond.

Er kunnen maximaal 12 personen deelnemen per keer. Meer personen kan ook maar heeft gevolgen voor certificering.

Deelname aan deze training levert 6 registerpunten op de bij SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers.

Voor meer informatie, neem contact op:    Ik heb een vraag over: (verplicht)
    * Met het versturen van dit formulier gaat u akkoord met onze PRED Privacy policy