(Specialistische) ambulante begeleiding

De ambulante ondersteuning van PRED is flexibele en op maat gemaakte hulpverlening bij de cliënt thuis. Daadkracht, betrouwbaarheid  en deskundigheid  zijn de speerpunten in de begeleiding bij PRED. De hulpverlener en de cliënt maken samen een zorgplan. In dit zorgplan zijn de doelen verwerkt die de cliënt wil bereiken. Samen wordt het traject uitgestippeld om deze doelen te behalen.

Bij een complexe situatie kan de (specialistische) ambulante begeleiding van PRED een uitkomst bieden. PRED heeft zich gespecialiseerd in het uitvoeren van specialistische ambulante begeleiding bij hoog complexe casuïstiek. Wanneer het wijkteam in zo’n situatie een verzoek doet op de (specialistische) ambulante zorg van PRED, zal er samen met de cliënt en betrokkenen gekeken worden naar een passende interventie waarbij adequaat en direct handelen centraal staan. (Specialistische) ambulante begeleiding kan kortdurend en langdurend ingezet worden.

(Specialistische) ambulante begeleiding is er voor (jong)volwassenen met een lichtverstandelijke beperking en/of (ernstige) psychiatrische en psychosociale problemen. Zij wonen zelfstandig en hebben veelal direct hulp nodig om weer zelfstandig te kunnen functioneren of dienen toe geleid te worden naar gepaste zorg. De begeleiding is gericht op stabiliseren van de situatie en zo snel mogelijk deelnemen aan de maatschappij. De begeleiding zal gericht zijn op alle levensgebieden die aandacht nodig hebben. De (specialistisch) ambulant begeleider hanteert een integrale werkwijze waarbij er sprake is van intensieve samenwerking met andere hulpverleners daar waar mogelijk en waar nodig.