Training op maat

Met haar ruime ervaring en deskundigheid biedt PRED meer dan alleen kennisvoordeel, objectieve en een onafhankelijke kijk op casuïstiek. PRED biedt concrete interventies, trainingen en adviezen waarbij  het vergroten van de expertise en kennis binnen uw bedrijf, instelling of afdeling centraal staat.

Het samen leren maken van risicotaxaties, opstellen van behandel- of begeleidingsplannen, meedenken in complexe trajecten, trainingen op maat, tot het uitzetten van grootschalige interventies behoort tot een greep uit de mogelijkheden.

Bestaande trainingen

Vlaggensysteem – Basistraining

Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkomen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het Vlaggensysteem helpt ouders en professionals bij het duiden, beoordelen van, en reageren op seksueel gedrag van kinderen en jongeren.

Klik hier voor meer informatie –>

Vlaggensysteem – Buiten de Lijnen

Kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking zijn extra kwetsbaar in hun seksuele ontwikkeling. Zij lopen een hoger risico als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tegelijkertijd blijkt het voor veel ouders en professionals moeilijk om deze kinderen en jongeren voorlichting en ondersteuning te bieden bij hun seksuele ontwikkeling. Juist voor deze doelgroep is dit erg belangrijk.

Het Vlaggensysteem helpt professionals bij het duiden, beoordelen van, en reageren op seksueel gedrag van kinderen en jongeren. Ook waar het kinderen en jongeren betreft met een (verstandelijke) beperking en/of traumatische ervaringen.

Klik hier voor meer informatie –>