Praktisch

Alle praktische informatie verzameld op 1 pagina. Klikt u op 1 van de items hieronder om de informatie van het betreffende item te zien.

Tarieven en vergoedingen

Jonger dan 18 jaar?

De zorg voor kinderen onder de 18 jaar wordt in Nederland betaald door gemeenten. PRED heeft contracten met gemeente Arnhem, Westervoort, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe en Zevenaar.

Ouder dan 18 jaar?

Als u 18 jaar of ouder bent kan u ervoor kiezen uw behandeling zelf te betalen of (gedeeltelijk) te laten vergoeden door uw zorgverzekeraar.

Vergoeding

Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op vergoeding van psychologische hulp in de GB-GGZ indien er sprake is van klachten die in de DSM-5 als stoornis geclassificeerd worden. Tevens is een verwijzing vereist door de huisarts naar de GB-GGZ, op basis van een vermoeden van DSM-5-problematiek.

In onze praktijk zijn geen contracten met de zorgverzekeraars afgesloten voor 2021. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de vergoeding die u zult ontvangen van uw zorgverzekeraar. Als u een restitutiepolis heeft zullen de kosten veelal*) volledig worden vergoed, na aftrek van het Wettelijk Eigen Risico (zie hierna). *) Een overzicht van de restitutiepolissen vindt u op de volgende website: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2021/

Wij zijn wel bezig met contracten met de zorgverzekeraars voor 2022. Hier zal meer over bekend worden vanaf november 2021.

Bij natura- en andere polissen vergoeden zorgverzekeraars doorgaans niet de totale kosten als de psycholoog geen contract met hen heeft ondertekend. De rechter bepaalde evenwel, dat de zorgverzekeraar onder deze omstandigheden minimaal 75% van het ‘marktconforme tarief’ moet vergoeden. Wat marktconform is bepaald echter elke zorgverzekeraar vervolgens zelf. Vraag daarom, liefst schriftelijk of per e-mail, aan uw zorgverzekeraar op welke vergoeding u kunt rekenen als u in onze praktijk wordt behandeld.

De factuur wordt naar u gestuurd en kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. U krijgt een percentage vergoed.

Zorgzwaarte en tarieven

Op basis van ernst van uw klachten kan gewerkt worden binnen een door de overheid vastgesteld zorgvraagzwaarteproduct: Kort, Middel, Intensief of Chronisch.

Daarnaast is er de mogelijkheid om behandeld te worden voor klachten, waarvan door de minister is bepaald dat ze niet vanuit de basisverzekering worden vergoed. Formeel, dat wil zeggen in termen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), maakt u dan gebruik van een Overig Zorgproduct in de basisverzekering (OVP). Het OVP valt wel binnen de gezondheidszorg en heeft bijgevolg vrijstelling van BTW., maar wordt niet uit de basisverzekering vergoed.

De NZa heeft bepaald dat voor de verschillende zorgvraagzwaarteproducten in 2021 de volgende bedragen in rekening mogen worden gebracht:

GB-GGZ Prestatie       + Code Max. tijd/365 dgn.

Max. aantal gesprekken/
365 dgn.

Tarief
Kort 180001 294 min. 5 € 522,13
Middel 180002 495 min. 8 € 885,01
Intensief 180003 750 min. 11 € 1.434,96
Chronisch 180004 750 min. 11 € 1.380,49
Onvolledig behandeltraject 180005 120 min. 2 € 228,04
OVP 198300    60 min. 1 € 114,41
         


 

Worden alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering?

Niet alle behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering. Zo zijn de behandeling van aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en van een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Ze vallen onder het OVP (zie boven). De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering of door de werkgever moeten laten vergoeden.

Wettelijk Eigen Risico (WER)

Het Wettelijk Eigen Risico (WER) is het bedrag aan zorgkosten dat voor uw eigen rekening komt, voordat de kosten vanuit de basisverzekering vergoed worden. In 2021 is het WER €385,- per verzekerde. Vergoeding van hulp door een psycholoog in de GB-GGZ valt onder het Wettelijk Eigen Risico. Het WER betaalt u, na gemaakte zorgkosten, aan uw zorgverzekeraar of wordt door deze in mindering gebracht op de vergoeding van door u ingediende zorgdeclaraties.

Zelf betalen

U betaalt uw behandeling zelf als je daarvoor kiest. Een doorverwijzing is dan niet nodig. Ook betaal je je behandeling zelf als jouw diagnose niet valt onder de door Zorginstituut Nederland (ZiN) vastgestelde verzekerde zorg. Het tarief voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de GB-GGZ.

Niet-nagekomen afspraak

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden.

Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan alstublieft tijdig af.

U kunt een afspraak uitsluitend per e-mail tot uiterlijk 1 werkdag (24 uur) van tevoren afzeggen. Als u de afspraak niet of te laat afzegt brengen wij € 85,80 in rekening. De voor u gereserveerde behandeltijd kan dan immers niet meer aan iemand anders worden gegeven.

Kwaliteit

Kwaliteitstatuut PRED

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders in de GGZ verplicht om een kwaliteitsstatuut te hanteren. PRED voldoet aan deze verplichting. Ons kwaliteitsstatuut kunt u hier inzien.

Klik hier voor ons kwaliteitsstatuut

Wachtlijst

Wachtlijst PRED

De praktijk start per 1 december 2021. Wanneer u zich wilt aanmelden, kunt u dit telefonisch doen, maar ook via de email.

–       Er zijn op dit moment geen wachttijden (actualisatiedatum: 22 september 2021).
–       Aanmeldwachttijd (de tijd tussen aanmelding en intake); 2 weken.
–       Behandelwachttijd (de tijd tussen intake en start behandeling); behandeling volgt na intake aansluitend, met een maximum van 2 weken ertussen.
–       Indien u de wachttijd te lang vindt, dan kunt u contact opnemen met uw zorgaanbieder of zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.
–       Indien u een urgente hulpvraag heeft die niet zo lang kan wachten kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts.